Masz pytania?

Zadzwoń 22-1235545 lub napisz piri@piri.pl

Polityka prywatności

 

Pliki Cookies

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymie- nione pliki cookie w następujących celach:

Do czego używamy ciasteczek?
PIRI spółka z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

 

Polityka prywatności dotycząca usług PIRI

Oświadczenie o ochronie prywatności w usługach przetwarzania danych Piri

1. Wprowadzenie i zakres stosowania

Firma Piri dba o twoją prywatność.  

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie 5 maja 2019 roku. Niniejsze oświadczenie o prywatności dla Piri sp. z o.o. ("Oświadczenie o prywatności" lub "Oświadczenie") opisuje informacje, które Piri, zbierają, wykorzystują, udostępniają i przechowują, w tym dane osobowe (tj. informacje, które identyfikują użytkownika osobiście, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe, lub inne dane, które mogą być rozsądnie wykorzystane do wywnioskowania tych informacji).  

Niniejsze Oświadczenie koncentruje się na informacjach związanych z działaniem usług PIRI smart home.  W niniejszym Oświadczeniu wyrażenie "Usługa" obejmuje nasze Aplikacje mobilne, Usługi w chmurze oraz Usługi abonamentowe zdefiniowane w naszych Warunkach świadczenia usług.  Usługi są przeznaczone do użytku w związku z produktami sprzętowymi PIRI ("Produkty").  

Administratorem danych osobowych jest firma PIRI sp. z o.o. ul. Ząbkowska 31C 03-736 Warszawa, 

mail: kontakt@piri.pl

telefon 22- 1235545

z wyznaczonym Inspektorem danych osobowych można skontaktować się na mail kontakt@piri.pl w tytule wpisując RODO lub GDPR

2. Nasze zaangażowanie na rzecz użytkownika

PIRI traktuje twoją prywatność poważnie.  Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Oświadczeniu o Prywatności, PIRI nie ujawni Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Korzystając z Usług lub uzyskując do nich dostęp w inny sposób, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PIRI informacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu.  Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu w inny sposób.  

Korzystając z Usług lub uzyskując do nich dostęp w inny sposób, zgadzają się Państwo, że PIRI może przekazywać Państwa dane osobowe z miejsca, w którym Państwo mieszkają, do miejsc, w których znajdują się serwery PIRI.  Przyjmują Państwo do wiadomości i rozumieją, że ochrona prywatności i wymogi prawne, w tym prawa władz do dostępu do Państwa danych osobowych, w niektórych z tych krajów mogą nie być równoważne z tymi w Państwa kraju.  

3. Informacje które PIRI otrzymuje lub gromadzi

Usługi gromadzą następujące informacje (zwane łącznie "Informacjami Użytkownika") 

Informacje o Tobie i Twoim koncie.  Kiedy zakładasz konto, PIRI otrzymuje i przechowuje informacje o Tobie, które podajesz.  Kiedy korzystają Państwo z Usług lub uzyskują do nich dostęp w inny sposób, PIRI otrzymuje i przechowuje informacje związane z Państwa kontem.  Informacje takie obejmują między innymi adres e-mail, hasło, awatar, pseudonim konta, datę i godzinę utworzenia konta, kraj rejestracji konta, datę i godzinę każdego logowania.

Informacje o swoim własnym urządzeniu.  Jeżeli użytkownik korzysta z Usług lub uzyskuje do nich dostęp w inny sposób za pośrednictwem własnego urządzenia (np. tabletu lub smartfonu), PIRI otrzymuje i przechowuje informacje związane z jego własnym urządzeniem, w tym między innymi adres IP i informacje dotyczące systemu operacyjnego.

Informacje o produktach. Podczas korzystania z Produktów PIRI otrzymuje i przechowuje informacje związane z Produktami, w tym między innymi ikonę produktu, nazwę produktu, numer modelu, numer seryjny, adres MAC, numer UUID produktu, stan urządzenia (np. poziom naładowania akumulatora, stan online/offline, wskaźniki operacyjne), właściwości urządzenia (np. nazwa funkcjonalna, kod funkcjonalny, stan odczytu/zapisu, identyfikacja producenta, nazwa produktu, stan sieci), informacje o wersji oprogramowania, informacje o wersji oprogramowania układowego, informacje o sprzęcie i lokalizacji produktu.

Informacje o konfiguracjach, ustawieniach i danych tworzonych i edytowanych przez aplikacje mobilne, w tym między innymi konfiguracja domowa, współdzielenie domu, konfiguracja multi-home, zarządzanie multi-home, konfiguracja sceny, konfiguracja sceny, właściwości sceny, konfiguracja pomieszczenia, konfiguracja pomieszczenia, właściwości pomieszczenia, konfiguracja zabezpieczeń, konfiguracja zabezpieczeń, właściwości zabezpieczeń i zasady IFTTT.

Informacje na temat czynności wykonywanych na koncie, w tym dzienniki logowania kont, dzienniki urządzeń, dzienniki wykorzystania sceny, dzienniki IFTTTT, dzienniki systemu zabezpieczeń.

Informacje, które podajesz. Gdy użytkownik przesyła lub publikuje informacje za pośrednictwem Usług, PIRI otrzymuje i przechowuje informacje, które użytkownik przesyła lub publikuje, oraz inne dane związane z informacjami, które użytkownik przesyła lub publikuje, w tym między innymi informacje zwrotne przesyłane za pośrednictwem Aplikacji mobilnych (w tym zdjęcia i filmy wideo), działania, w których użytkownik uczestniczy, datę i godzinę związaną z przekazaniem lub publikacją.

Dane środowiskowe z czujników Produktów.  

PIRI odbiera i przechowuje dane środowiskowe z czujników Produktów, w tym, ale nie wyłącznie, aktualne temperatury, wilgotności, światła otoczenia, nieruchomych obrazów zarejestrowanych przez czujniki oraz sygnałów wykrywania ruchu (niezależnie od tego, czy coś się porusza).  Dzięki rejestrowaniu tych danych PIRI jest w stanie wykryć nietypowe warunki (np. ktoś włącza dzwonek do drzwi).  

Sygnały i dane wideo i audio.  Po włączeniu funkcji nagrywania lub przesyłania strumieniowego produktów, PIRI może nagrywać i przetwarzać nagrania wideo lub audio z produktów, w zależności od konfiguracji i ustawień użytkownika.  Może to obejmować przechwytywanie i wysyłanie do użytkownika części tych danych w ramach powiadomienia.

PIRI może przetwarzać informacje z Produktów, tak aby PIRI mógł wysyłać użytkownikowi powiadomienia w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń.  Ponadto, jeżeli mają Państwo włączone funkcje nagrywania, PIRI przechwytuje, przetwarza i zachowuje nagrania wideo i audio z Produktów przez określony czas (na przykład 10 lub 30 dni) i będą Państwo mogli uzyskać dostęp do tych nagrań za pośrednictwem Usług w tym czasie. Dotyczy tylko i wyłącznie korzystania z przechowywania nagrań w chmurze.        

Ponadto, gdy użytkownik przesyła komentarze za pośrednictwem Aplikacji mobilnych, PIRI otrzymuje i gromadzi komentarze (w tym zdjęcia i filmy wideo) oraz informacje związane z kontem użytkownika.  Kiedy kontaktują się Państwo z działem obsługi klienta, PIRI gromadzi i rejestruje Państwa dane osobowe, takie jak nazwisko, pseudonim konta, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe.   

Podczas przetwarzania i zbierania Państwa Informacji, jeżeli PIRI zidentyfikuje działania niezgodne z prawem, zasadami agencji rządowych lub warunkami świadczenia usług PIRI, może podejmować działania, w tym zgłaszać je odpowiednim organom rządowym.  

4. Korzystanie z Informacji użytkownika

PIRI wykorzystuje Państwa Informacje w celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów.  Poniżej znajdują się przykłady, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa Informacje: 

Tworzenie konta:  Po utworzeniu konta Informacje użytkownika zostaną wykorzystane do utworzenia konta i profilu konta.

Weryfikacja tożsamości:  Informacje użytkownika zostaną wykorzystane do weryfikacji jego tożsamości.  

Uzyskiwanie dostępu do Usług i korzystanie z nich:  Informacje użytkownika będą wykorzystywane w celu aktywowania dostępu użytkownika do Usług i utrzymania działania Usług.  

Lokalizowanie i diagnozowanie Produktów:  Informacje Użytkownika zostaną wykorzystane do zlokalizowania Produktów i zdiagnozowania Produktów, jeśli nie działają prawidłowo.  

Dodawanie metadanych do Informacji Użytkownika:  Informacje Użytkownika będą wykorzystywane do tworzenia znaczników i metadanych (np. lokalizacji geograficznych i znaczników czasu), które zostaną dodane do Informacji Użytkownika (takich jak zdjęcia, filmy wideo i sygnały audio).

Poprawa komfortu użytkowania:  Informacje użytkownika będą wykorzystywane w celu poprawy komfortu korzystania z Usług i Produktów, np. poprzez profilowanie preferencji użytkownika, regionów i grup wiekowych w celu dostosowania i przesyłania zaprogramowanych scenariuszy dla użytkownika, ale profilowanie nie wskazuje na konkretne osoby.

5. Ujawnienie informacji stronom trzecim

PIRI nie ujawnia Informacji Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji ograniczonych:   

Wymagane przez normalne funkcjonowanie Usług.  Usługi opierają się na produktach i usługach stron trzecich lub współdziałają z nimi.  Takie produkty i usługi stron trzecich mogą wymagać dostępu do Informacji Użytkownika.  Korzystając z Usług lub uzyskując do nich dostęp w inny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie Informacji Użytkownika stronom trzecim, które zapewniają funkcje lub udogodnienia wymagane do normalnego funkcjonowania Usług.  

Jeżeli wymagają tego lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze lub sądy lub agencje rządowe, PIRI przekaże lub ujawni Informacje Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z takimi przepisami prawnymi, regulacjami i nakazami.

W momencie sprzedaży lub przekazania firmy i/lub całości lub części jej aktywów, Informacje Użytkownika mogą znajdować się wśród sprzedawanych lub przekazywanych przedmiotów. PIRI zwróci się do nabywcy o traktowanie informacji zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności obowiązującym w momencie ich zbierania.  

Na Państwa prośbę lub za Państwa zgodą, PIRI może ujawnić Państwa Informacje.      

PIRI zabrania osobom trzecim gromadzenia, edytowania, sprzedawania, rozpowszechniania Informacji Użytkownika w jakikolwiek sposób.  Jeżeli użytkownik Usług angażuje się w takie działania, PIRI zawiesi lub usunie konto i prawa tego użytkownika.  

6. Dostęp, aktualizacja, korekta, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarza- niu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprosto- wania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dal- sze przetwarzanie nie jest niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowie- dzi i informacji;

- do wywiązania się z prawnego obowiązku; - z uwagi na względy interesu publicznego;

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz- czeń;

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograni- czenia przetwarzania Państwa danych osobo- wych, o ile:

- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;

- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, docho- dzenia lub obrony roszczeń;

- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzyma- nia dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszyno- wego oraz do przesłania ich innemu administra- torowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesie- nia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do or- ganu nadzorczego w miejscu Państwa zwy- kłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usu- wania danych, a także w celu odwołania udzie- lonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e- mail / ew. nr. telefonu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasad- nionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pań- stwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miej- sce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przy- czyn wynikających z Państwa szczególnej sytu- acji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwa- rzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasad- nionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć do- chodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bez- pośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Możesz ocenić dane osobowe, które PIRI przechowuje na Twój temat. Kiedy poproszą Państwo o dostęp do swoich danych osobowych, zostaną Państwo poproszeni o zweryfikowanie swojej tożsamości, zanim PIRI postąpi zgodnie z Państwa wnioskiem.  Po uzyskaniu przez PIRI informacji wystarczających do spełnienia Państwa prośby, przystąpimy do udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę w dowolnym terminie określonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Kopia Państwa danych osobowych zebranych i przetwarzanych przez nas zostanie Państwu dostarczona bezpłatnie na Państwa prośbę. Za wszelkie dodatkowe prośby o te same informacje PIRI może pobierać uzasadnioną opłatę w oparciu o rzeczywiste koszty administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli chcieliby Państwo poprosić o dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych lub jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje przechowywane przez Piri są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o jak najszybsze wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres kontakt@piri.pl

 

Jeśli jesteś użytkownikiem w Unii Europejskiej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (PKBR), możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do usunięcia" lub "prawo do bycia zapomnianym"). PIRI przetworzy Państwa wniosek w sposób zgodny z PKBR.

Jeśli są Państwo użytkownikami w Unii Europejskiej w ramach GDPR, mogą Państwo poprosić nas o nieprzetwarzanie Państwa danych osobowych ("prawo do ograniczenia przetwarzania"). PIRI przetworzy Państwa wniosek w sposób zgodny z PKBR.

Jeśli są Państwo użytkownikami w Unii Europejskiej w ramach GDPR, mogą Państwo wnioskować o niepodleganie decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące Państwa lub podobnie znacząco wpływa na Państwa. PIRI rozpatrzy Państwa wniosek w sposób zgodny z PKBR.

Jeśli są Państwo użytkownikami w Unii Europejskiej w ramach GDPR, mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie i przekazywania informacji do innego administratora danych. PIRI przetworzy Państwa wniosek w sposób zgodny z PKBR.

7. Newsletter

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e- mail będzie wy- korzystywany w celach marketingowych własnych produktów oferowanych przez sklep Piri. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie emaila na adres kontakt@piri.pl z informacją o wycofaniu subskrypcji newslettera.

8. Wycofanie zgody

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, przesyłając prośbę poprzez kontakt z klientem kontakt@piri.pl l

PIRI przetworzy Państwa wniosek w rozsądnym czasie od momentu jego złożenia, a następnie nie zbierze, nie wykorzysta i/lub nie ujawni Państwa danych osobowych zgodnie z Państwa wnioskiem.

Należy pamiętać, że cofnięcie zgody może mieć pewne konsekwencje prawne. Ponadto, w zależności od zakresu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać z produktów i usług w ten sam sposób przed cofnięciem zgody.

9. Usunięcie informacji

PIRI zazwyczaj przechowuje informacje o użytkownikach na serwerach PIRI tak długo, jak wymagają tego normalne operacje Usług. Następujące informacje o użytkownikach można usunąć w procesie korzystania z produktów i usług poprzez wniosek wysłany mailem:

 

Informacje o użytkowniku i jego koncie;

informacje o swoim własnym urządzeniu;

Informacje o produktach;

Informacje na temat konfiguracji, ustawień i danych, które tworzysz;

Informacje o czynnościach wykonywanych na koncie;

Informacje, które użytkownik przesyła;

Dane środowiskowe z czujników produktów;

Sygnały i dane wideo i audio.

Po usunięciu Informacji użytkownika kopie zapasowe mogą nadal istnieć przez pewien czas przed ich usunięciem. PIRI może przechowywać pewne dane przez dłuższy okres czasu, jeśli jest do tego zobowiązany z przyczyn prawnych.

10. Środki bezpieczeństwa

PIRI bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również dokłada wszelkich starań, aby chronić informacje o użytkownikach, podejmując wszelkie uzasadnione fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w związku z naszymi zasobami i możliwościami. Na przykład PIRI będzie korzystał z technologii szyfrowania w celu poprawy bezpieczeństwa informacji o użytkownikach, będzie korzystać z zaufanych mechanizmów ochrony, aby zapobiec złośliwym atakom na informacje o użytkownikach, wdroży mechanizmy kontroli dostępu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. W PIRI odbędą się również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności, mające na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat znaczenia ochrony informacji o użytkownikach.

PIRI podejmie uzasadnione, praktyczne kroki w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Należy jednak mieć świadomość, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu PIRI nie może zagwarantować bezpieczeństwa lub integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane z Państwa lub do Państwa za pośrednictwem Internetu. PIRI zajmie się naruszeniem danych osobowych, zawiadamiając o naruszeniu właściwy organ nadzorczy lub w pewnych okolicznościach oraz zawiadamiając o naruszeniu danych osobowych osoby, których dane dotyczą, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w tym lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

11. Uczciwość i przechowywanie danych osobowych

PIRI ułatwia zachowanie dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych. PIRI będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Oceniając te okresy PIRI dokładnie przeanalizuje potrzebę gromadzenia danych osobowych w ogóle i będzie je przechowywać tylko przez możliwie najkrótszy okres w celu realizacji celu zbierania, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

12. Jak PIRI radzi sobie z danymi osobowymi dzieci?

PIRI rozumie znaczenie podejmowania dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług. Dzieci poniżej 16 roku życia lub równorzędnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji nie mogą tworzyć własnych kont. 

Strony, aplikacje PIRI nie są kierowane ani przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli PIRI dowie się, że zebrał dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub w równorzędnym minimalnym wieku, w zależności od jurysdykcji, poza powyższymi okolicznościami podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia tych informacji.

13. Zmiana oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może ulegać zmianom od czasu do czasu.  PIRI powiadomi o wszelkich zmianach, publikując takie powiadomienie w Aplikacjach mobilnych lub kontaktując się z użytkownikiem.  

14. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z PIRI pod adresem podanym poniżej.

PIRI sp. z o.o.; 

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

kontakt@piri.pl 

tel. +48 22 1235545

www.piri.pl  www.piri.shop

 

 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl